Wie is Frauke Decoodt

Ik heb een achtergrond in activisme, antropologie en journalistiek. Het is een logische combinatie. Ze trekken allemaal de status quo in twijfel. Ze stellen de vanzelfsprekendheden en machtsverhoudingen in vraag. Ze proberen te verklaren wat we niet begrijpen en kennen.

Mijn journalistiek is een diepgravende antropologische journalistiek. Ik reis naar de plaatsen waarover ik schrijf. Ik blijf er lange tijd en verricht grondig onderzoek om verhalen te brengen die de stemmen weergeven van de mensen die ik ontmoet en hun leefwereld te duiden.

Mijn journalistiek is activistisch omdat het een bewuste keuze is om te informeren over de vele vormen van geweld en verzet. Het is een keuze om verhalen te brengen over mensen en regio’s die als “irrelevant” worden beschouwd. Dergelijke informatie en kritiek zijn essentieel om onszelf en onze wereld in vraag te stellen, en te veranderen.

Mijn journalistiek bestaat uit tekst en beeld. Ze vullen elkaar aan. Een beeld kan vatten waar er geen woorden voor zijn. Woorden kunnen de complexe ambiguïteit van onze verschillende realiteiten ontrafelen.

Ik breng vooral verhalen over Midden-Amerika omdat ik jarenlang in Honduras en Guatemala woonde en vaak naar de regio terugkeer. Ik werkte ook voor verschillende mensenrechtenorganisaties, heb een master in conflictantropologie en een postgraduaat in internationale onderzoeksjournalistiek. Ik volgde verschillende fotografiecursussen, een passie die nog steeds groeit.

3 thoughts on “Wie is Frauke Decoodt

  1. Beste Frauke, veel groeten van Miriam Van hee, ik heb al een paar van je artikels met veel belangstelling gelezen en ik vind ze erg lezenswaardig, de spanning en urgentie is goed af te lezen aan je berichten. Sinds ik eind september voor korte tijd in Peru was, gaat mijn belangstelling nog meer dan vroeger naar de soms geweldadige, tragische, maar ook inspirerende geschiedenis van Latijns Amerika. Ik wens je alle goeds toe en doe zo verder.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s